1. Titularitat de la pàgina web

Aquesta pàgina web és propietat de EXPOMARINE & BOATS, S.L ., Domicili social a Moll de Marina, núm. 11, Port Olímpic, 08005 Barcelona, CIF B64202583, adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 37645, Foli 108 Full B307081, Inscripció 1ª. Aquesta pàgina web conté informació comercial de cursos esportius, professionals i activitats.

2. Propietat intel·lectual del web 
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de EXPOMARINE & BOATS, S.L. i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de EXPOMARINE & BOATS, S.L. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut del web i enllaços 
EXPOMARINE & BOATS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.localhost/nauticaport. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que EXPOMARINE & BOATS, S.L. tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web 
EXPOMARINE & BOATS, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics 
EXPOMARINE & BOATS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des EXPOMARINE & BOATS, S.L. no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics o els documents electrònics d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Legislació i jurisdicció aplicable 
L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació del text legal són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Podeu llegir en altres pàgines la nostra política de privacitat i la política de devolucions.